Сви корисници (потрошачи) услуга у ЈКП „СОПОТ“ могу упутити  приговор на пружене услуге (потрошња, квадратура објекта, висина утврђеног дуга…и сл) и то:

1) писменим путем на адресу:

ЈКП „СОПОТ“
Кнеза Милоша 45
11450 СОПОТ

2) електронским путем на е-пошту: office.jkpsopot@madnet.rs