ПРИЈАВА ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

Корисници (физичка и правна лица) могу сами очитати стање утрошене воде и јавити лично на тел ЈКП „СОПОТ“ 011/8251-212 уз обавезу да бар два пута годишње омогуће проверу потрошње од стране инкасаната ЈКП „СОПОТ“.