ОТВАРАЊЕ НАЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ПРИКЉУЧКА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
Потребна документација:
– Грађевинска дозвола или доказ да је објекат преузет из земљишне књиге
– Копија плана плаца  и извод из листа непокретности (као доказ да је објекат у власништву подносиоца захтева)

ОТВАРАЊЕ НАЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ПРИКЉУЧКА ЗА ПРАВНА ЛИЦА
Потребна документација:
– Грађевинска дозвола
– Копија плана плаца  са преписом из листа непокретности
– Извод из пројектне документације где се види унутрашњи развод водовода и канализације објекта.

*Све потребне информације можете добити у техничкој служби ЈКП „СОПОТ“

Тел: 011/8251-212 локал 103
Koнтакт: Зорица Манојлов