Плаћање

ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА

Корисници  услуга ЈКП”СОПОТ” своје услуге могу платити на више начина:

1) На благајни ЈКП “СОПОТ” сваким радним даном 07-14h и суботом 08-12h
2) У најближој пошти или банци  општом уплатницом у корист рачуна на број

160-379612-20 Банка Интеса
200-2359980101877-43  Поштанска штедионица
205-34718-15 Комерцијална банка

с назнаком “За комунакне услуге”, у рубрици позив на број уписати ЈКП број корисника (пр. С382 или Н4062…и сл)

3) На терену инкасантима где приликом уплате добијају признаницу оверену печатом и потписану од стране инкасанта4