Пријава потрошње воде

ПРИЈАВА ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

Корисници (физичка и правна лица) могу сами очитати стање утрошене воде и јавити лично на тел ЈКП “СОПОТ” 011/8251-212 уз обавезу да бар два пута годишње омогуће проверу потрошње од стране инкасаната ЈКП “СОПОТ”.