Нов прикључак

ОТВАРАЊЕ НАЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ПРИКЉУЧКА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦАПотребна документација:

– Грађевинска дозвола или доказ да је објекат преузет из земљишне књиге

– Копија плана плаца  и извод из листа непокретности (као доказ да је објекат у власништву подносиоца захтева
– Очитана лична карта

– За новоизграђене објекте – потврда и снимак темеља

– Овлашћење власника, уколико неко друго лице подноси захтев за прикључак у његово име
ОТВАРАЊЕ НАЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ПРИКЉУЧКА ЗА ПРАВНА ЛИЦА
Потребна документација:

– Грађевинска дозвола

– Копија плана плаца  са преписом из листа непокретности

– Извод из пројектне документације где се види унутрашњи развод водовода и канализације објекта*Све потребне информације можете добити у техничкој служби ЈКП “СОПОТ”Тел: 011/8251-212 локал 103

Koнтакт: Техничка служба – Драгана Владисављевић