Приговори корисника

Сви корисници (потрошачи) услуга у ЈКП „СОПОТ” могу упутити  приговор на пружене услуге (потрошња, квадратура објекта, висина утврђеног дуга…и сл) и то:

1) писменим путем на адресу:

ЈКП “СОПОТ”

Кнеза Милоша 45a
11450 СОПОТ

2) електронским путем на е-пошту: office@jkpsopot.rs

3) усменим или телефонским путем од 7 до 15 сати
Телефон: 011/8251-212 лок. 105