Репрограм дуга

Репрограм дуга за физичка лица
Сви корисници ( потрошачи ) услуга у ЈКП „СОПОТ“, који дугују више од 4000 динара, могу се обратити Служби финансија која ће им у зависности од висине дуга омогућити репрограм. Неопходно је да носилац корисничког имена у ЈКП „Водовод и канализација“ дође лично и да обавезно поседује личну карту. На дан када потписује споразум корисник обавезно врши уплату прве рате.

Репрограм дуга за правна лица
Правна лица могу закључити репрограм дуга. На број рата  утиче  чињеница да ли је потрошач раније користио могућност плаћања дуга на рате, те да ли је поштовао потписани Споразум о намирењу дуга на рате.

*Све потребне информације можете добити у  ЈКП”СОПОТ”

Тел: 011/8251-212 локал 105
Контакт: Ђорђе Животић