Услуге

ЈКП ”СОПОТ” СВИМ ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА НУДИ СЛЕДЕЋЕ УСЛУГЕ:

СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
– израда услова,трасирања и монтажни радови за водоводни и канализациони прикључак
– мерење притиска у водоводној инсталацији,
– пражњење септичких јама и одвоз садржаја цистерном,
– отпушавање и прочишћавање линија фекалне канализације цистерном,
Kонтакт: office@jkpsopot.rs; 011/8251-212

СЕКТОР ВОЗНИ ПАРК
– изнајмљивање возила и радних машина
– изнајмљивање контејнера  за кабасто смеће и одвоз отпада на депонију
– превоз воде за пиће на захтев корисника
Контакт: vozni.park@jkpsopot.rs; 011/8251232

СЕКТОР ЧИСТОЋЕ
– изнајмљивање пијачних тезги на пијацама у Сопоту и Раљи– изнајмљивање продајног простора на вашаришту Тресије
– продаја гробних места
– изнајмљивање просторија у капели
Контакт: office@jkpsopot.rs; 011/8251-212

Све услуге се врше и наплаћују по важећим ценовницима ЈКП “СОПОТ”