Пренос власништва

За пренос власништва је неопходан један од наведених докумената:
– Kупопродајни уговор
– Уговор о доживотном издржавању
– Решење о наслеђу
– Уговор о поклону

Оригинал документа донети на увид и понети оверену копију која остаје у Предузећу.

За промену броја чланова је потребна оверена потврда од стране председника скупштине станара или изјава власника под кривичном и материјалном одговорношћу.

*Све потребне информације можете добити у правној служби ЈКП “СОПОТ”

Тел: 011/8251-212
Контакт:  Гордана Димитријевић  и Александра Баковић