Изградња паркинг простора код Дома у Неменикућу

Уређивање јавне површине и изградњу паркинг простора око објекта Дома у Неменикућу врши ЈКП Сопот са градском општином Сопот. Радове финансира градска општина Сопот.