МЗ Ђуринци – Чишћење бунара

У МЗ Ђуринци извршено је редовно чишћење бунара. Чишћење се врши како би се одржао постојећи квалитет воде.