МЗ Поповић- Припрема за асфалтирање улице Десе Марковић

Завршни радови на припреми за асфалтирање – постављање пропуста у улици Десе Марковић-Крагујевачки пут.