Нов ценовник

На основу одлуке НО број 101/1 од 20. jaнуара 2023. и решења Председника ГО Сопот број 352-2/2023-И ЈКП СОПОТ обавештава своје кориснике о повећању цена комуналних услуга.

Ценовници ће се примењивати од 15. фебруара 2023. а за услуге вода, смеће и канализација од наредног рачуна за Фебруар месец 2023.
Нов ценовник за водоводне и канализационе прикључке почеће са применом 20. 03. 2023.