Возни парк – 2 нова камиона

Уз помоћ оснивача ГО СОПОТ а у сарадњи са Raiffeisen Leasing-ом, ЈКП Сопот је завршило набавку 2 камиона Mercedes Benz Acros 4142К са надградњом WIELTON 20м3
Вредност инвестиција 30 милиона динара.