Изградња нове водоводне линије у МЗ Неменикуће, улица Баставска.