Обавештење

 

На основу, Уредбе о мерама за време ванредног стања  члан 4. („Службени гласник РС“, број 31 од 16.марта 2020.године) и Закључка Владе ( 05-2581/2020 од 17. марта 2020.године), директор ЈКП Сопот-а Весна Вујановић доноси :

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Због доношења Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазвана вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу (Службени гласник РС”, бр. 23 од 10. марта 2020, 24 од 11. марта 2020, 27 од 13. марта 2020, 28 од 14. марта 2020, 30 од 15. марта 2020, 32 од 16. марта 2020, 35 од 18. марта 2020.) и увођењем Ванредног стања (“Службени гласник РС”, број 29 од 15. марта 2020.),

 ограничава се окупљање грађана на јавним, отвореним и затвореним просторима приликом одржавања сахрана  тако да дистанца између лица мора бити најмање 2 m, као и да на површини од 4 m2 не може бити више од једног лица, а испред објекта не сме бити више од 20 лица која могу истовремено боравити унутар простора придржавајући се свих заштитних мера (ношење заштитних рукавица и маски да дисање) ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести CODIV-19.

Због свега наведеног, сахране ће се обављати у најужем породичном кругу, уз ограничен контакт и минимално присуство у испраћајним капелама.

Свако кршење мера из овог обавештења биће санкционисано у складу са законом.

Наведене мере важе од дана доношења  и трају до окончања Ванредног стања.