MЗ Дрлупа – Поправка пута

Насипање и поправка улице Ратка Јевића у МЗ Дрлупа.