МЗ Поповић – Изградња пута

MЗ Поповић – Изградња пута, улица Десе Марковић.