МЗ Неменикуће – Изградња нове водоводне мреже

Изградња нове водоводне линије у МЗ Неменикуће, улица Баставска.